Khuyến mãi - Combo

Cam kết giá tốt

Khuyến mãi 2021 KM04

Cam kết giá tốt

Khuyến mãi 2021 KM06

Cam kết giá tốt

Khuyến mãi 2021 KM08

Cam kết giá tốt

Khuyến mãi 2021 KM12

Cam kết giá tốt

Khuyến mãi 2021 KM33

Cam kết giá tốt

Khuyến mãi 2021 KM50

-40%

3,699,000vnđ  
6,200,000

KM04- Combo Bồn cầu tùy chọn mẫu

 Bồn cầu - Vòi xịt

-55%

3,900,000vnđ  
8,620,000

Bồn cầu CAESAR CD1395

Cam kết giá tốt

Bồn cầu Kassani KS-0930

Cam kết giá tốt

Bồn cầu Kassani KS-0931

Cam kết giá tốt

Bồn cầu Kassani KS-2349

Cam kết giá tốt

Bồn cầu Kassani KS-2350

Cam kết giá tốt

Bồn cầu Kassani KS-2351

Cam kết giá tốt

Bồn cầu Kassani KS-2352

Cam kết giá tốt

Bồn cầu Kassani KS-2505

Cam kết giá tốt

Bồn cầu Kassani KS-2510

-31%

2,700,000vnđ  
3,899,000

Bồn cầu liền khối DC-101

-29%

2,700,000vnđ  
3,799,000

Bồn cầu liền khối DC-102

-36%

2,450,000vnđ  
3,799,000

Bồn cầu liền khối DC-103

 Lavabo - Vòi Lavabo

 Chậu rửa chén - Vòi chén

 Sen tắm - Vòi các loại